Alle rassen in Beeld!

Vergroot je innovatiekracht

Vergroot je bereik

Kennis vroeg in de rasontwikkeling

Verminder riscico's

Controleer je rassenkennis

Vergroot je bereik

Kennis vroeg in de rasontwikkeling

Verminder risico’s

Controleer je rassenkennis

Variety Matching tomatoes innovation development method scouting

Plant- & Productkarakteristieken

Werkwijze

Plant- en productkarakteristieken van nieuwe rassen worden in een zo vroeg mogelijk stadium van de rasontwikkeling met een onafhankelijk oog geobserveerd en gemeten. De gegevens worden vastgelegd en vergeleken met de data van rassen in onze database. Rassen met een vergelijkbare smaak worden onderworpen aan een consumenten preferentieonderzoek om hun positionering te bepalen. Aan het eind van het jaar ontvangt u een proefplan met daarin alle potentiële tomatenrassen welke door Variety Matching zijn geselecteerd en aansluiten bij uw zoekprofiel.

Passende Rassen

Meldservice

Met onze Meldservice wordt u automatisch op de hoogte gebracht wanneer een potentieel ras wordt ontdekt dat voldoet aan uw zoekprofiel. Op deze manier bent u op elk moment op de hoogte van de nieuwste rasontwikkelingen.

‘Stilstaan is achteruitgaan’

~ Rudolf von Bennigsen-Foerder (1926 – 1989)

Er is Meer …

VOORDELEN

Variety Matching increase your scope worldwide international tomatoes varieties variety_verkleind

Vergroot je zoekgebied

Door ons grote internationale netwerk aan veredelingsbedrijven heeft u jaarlijks toegang tot een uitgebreid nieuw ras-aanbod. Wij kijken voor u of met u mee. Zo mist u niets! Wij helpen u mee uw kans op succes te vergroten. Hiernaast investeren wij in rassenkennis voor indoor growing, meerlagenteelt en rasgebonden belichtingsrecepturen.

Variety Matching internal view

Vroege ontwikkelingsfase

Variety Matching scout in een zo vroeg mogelijk stadium van de product-life-cycle naar betere rassen en innovaties. Brede en onafhankelijke kennis van rassen vroeg in de ontwikkelingsfase leidt tot een grotere slagingskans van proefrassen bij onze klanten en een grotere innovatiekracht.

Variety Matching TOBRFV brown rugose virus risc reduction

Risicobeperking

Het testen van rassen brengt risico’s en hoge kosten met zich mee. Vooral innoverende producenten kampen met dit probleem vanwege het hoge aantal rassen die zij uitproberen. Door rassen in een vroeg stadium te vergelijken, helpt Variety Matching de selectie van potentiële proefrassen zo klein mogelijk te houden en wordt het onnodig testen van rassen voorkomen. Hierdoor zijn de arbeidskosten lager en worden risico’s beperkt.

Plan een online afspraak

Wilt u een offerte opvragen, heeft u vragen over onze dienst of wilt u een online meeting inplannen waarin wij u een voorbeeld tonen van onze output, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.